sv

Avrupa Birliği Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması

306 Okunma — 18 Mayıs 2022 14:54
fgf Avrupa Birliği Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması

Avrupa Birliği Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması (SCEA), ekonomik faaliyete dayalı istatistiklerin toplanması ve sunulması için ortak bir çerçevedir. Bu sınıflandırma, hiyerarşik adlandırmalara dayalıdır ve bilgi çıkarma için farklı toplama seviyeleri sağlar.

Avrupa Birliği’nde, bu sınıflandırmaların altında yatan anketlerde kullanılan istatistiksel araçların uyumlaştırılmasına ihtiyaç vardır. NACE sınıflandırması 1970 yılında tanıtıldı ve şu anda Avrupa Birliği’nde en yaygın olarak kullanılan ekonomik faaliyet sınıflandırmasıdır.

NACE kodları, ekonomik faaliyete dayalı istatistiklerin toplanması ve sunumu için bir çerçeve sağlar.

NACE kodu, benzer endüstrileri sınıflandırmak için Avrupa Birliği’nde kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. İstatistiksel amaçlar için kullanılır ve hem Avrupa Birliği içinde hem de küresel olarak karşılaştırılabilir. Avrupa istatistik sistemi için uygulanması zorunludur.

NACE kodları, Avrupa Birliği’ndeki ulusal isimlendirme ve istatistiksel sınıflandırma sistemlerinin temelidir. NACE kodları 1960’ların ortalarından beri kullanılmaktadır ve şu anda tüm Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği, NACE kod sistemini hiyerarşik bir sınıflandırma sistemi olarak tanımlar. Doğru sınıflandırma ve sunuma izin veren daha ince kategorilerden oluşur. Bir NACE kodundaki en ayrıntılı kategorilere sınıflar denir. Sınıflar, faaliyetleri arasındaki benzerliği korurken birimlerin sektörel olarak sınıflandırılmasına izin vermelidir. ISIC’in dördüncü revizyonu, üretim sürecine daha fazla değer sağlar.

TF1 önerisi, kültürel faaliyetlerin NACE aracılığıyla ekonomik istatistiklerle ilişkilendirilmesini önerdi. NACE sınıflandırması, Avrupa Birliği tarafından uyumlaştırılmış araştırmalarda kullanılmaktadır. NACE sınıflandırması, TF1’in kültüre daha fazla ağırlık vermeyi önerdiği 2008’de revize edildi. NACE Rev.2’de kültür artık istatistiksel olarak daha görünür ve kendisini daha önce yerleşik faaliyetlerden ayırıyor.

Avrupa Ekonomik Araştırmasında NACE kodlarının kullanılması, istatistik topluluğunun verilerin kalitesini değerlendirmesine ve ekonomik eğilimleri tahmin etmesine olanak tanır. NACE kodları ayrıca ESSnet’in kültürel unsurlara sahip sektörlerini tanımlamak için kullanılır. Bu endüstriler ayrıca TF1 tarafından tanımlanmaktadır.

Benzer şekilde, Avrupa Ekonomik Faaliyet Anketinde de NACE kodları kullanılmaktadır. Bu sınıflandırma sistemi, çeşitli ekonomik faaliyetleri bölgelere göre sınıflandırır. 1997 yılında oluşturulmuştur ve her ülkedeki çeşitli endüstri sınıflandırma sistemlerinin yerini almaktadır. NACE kodu, üç ülke için ortak bir sınıflandırma sistemi sağlar. Yönetim ve Bütçe Ofisi adına hareket eden Ekonomik Sınıflandırma Politikası Komitesi tarafından geliştirilmiştir. Her beş yılda bir güncellenir.

NACE kodu ayrıca farklı finansal araçların ve faaliyetlerin sınıflandırılması için ortak bir dil sağlar. Yeni düzenleme AIFM’ler ve MiFID yatırım firmaları için geçerlidir. Yönetmelik onların faaliyetlerini ve yatırımlarını etkileyecektir. NACE kodu da taksonomi düzenlemelerinde kullanılmaktadır. Taksonomi Yönetmeliği 22 Haziran 2020 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış ve 12 Temmuz’da yürürlüğe girmiştir.

Hiyerarşik isimlendirmeler, farklı toplama seviyelerinde bilgilerin çıkarılmasına ve sunulmasına izin verir.

Bir organizasyonel veri sistemi, hiyerarşik basamaklar halinde düzenlenir. Bu basamaklar, tek bir bitten bir veritabanına kadar değişebilir. Daha yüksek basamaklar, aşağıdaki bileşenlerden düzenlenir. Bit, veri temsilinin en küçük birimidir ve sekiz bitten oluşur. Alan, bir varlığın belirli bir niteliğini temsil eden bir karakter grubudur.

Gerekli bilgileri toplamak için inceleme yazarları, kullandıkları veri öğelerinin türlerini ve toplama düzeylerini belirlemelidir. Bu unsurlardan bazıları, çalışma raporlarının yazıldığı sıraya göre tablolar halinde daha iyi organize edilebilir. Örneğin, bir çalışmanın özelliklerinin müdahale grubuna göre mi yoksa tüm araştırma temelinde mi toplandığı dikkate alınmalıdır. Diğer önemli veri öğeleri, bir hastalığın şiddeti gibi genel bir ölçü olarak özetlenebilir.

Sistematik bir inceleme, yapılandırılmış veri toplama formları gerektirir. Bu formlar kağıt veya elektronik, ticari veya özel olarak geliştirilmiş olabilir. Veri sistemleri, veri yönetimine sistematik bir yaklaşım sağlar ve çapraz inceleme metodolojik araştırmalarını kolaylaştırır. Aslında, Cochrane Review veri sistemi birkaç meta-epidemiyolojik çalışma için kullanılmıştır. Bu, Cochrane Review için çoklu bilgi düzeylerinin çıkarılmasını ve analizini kolaylaştırdı.

Yinelenen veri çıkarma, önyargı veya hata riskini azaltır. Ayrıca, doğrudan incelemeyi ve kanıt sentezini besledikleri için sonuç verileri söz konusu olduğunda yanlılık riskini de en aza indirir. Bu nedenle, yinelenen veri çıkarma riskini en aza indirmek ve iki veya daha fazla kişinin her çalışma için verileri bağımsız olarak çıkarmasını sağlamak gerekir. Ayrıca, araştırmacılar anlaşmazlıkları çözmek için süreci belirtmelidir.

Sistematik incelemeler, bir incelemenin amacının çeşitli ilgili çalışmaların sonuçlarını sentezlemek olduğu bir tür meta-analizdir. Sistematik bir incelemenin sonuçları, verilerin toplanmasında ve sunulmasında kullanılan yöntemlere bağlıdır. Önyargı ve insan hatasını en aza indiren yöntemlerin seçilmesi, incelemelerin doğruluğu ve geçerliliği için çok önemlidir.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırmasının Uyumlaştırılması

NACE, Avrupa’daki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırmasının İsimlendirilmesinin kısaltmasıdır. Ekonomik faaliyetlerin bu dört seviyeli sınıflandırması ilk olarak 1970’lerde Eurostat ve Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiştir. Üretim ve tüketim dahil olmak üzere çok çeşitli ekonomik verilerin toplanması ve sunulması için ortak bir çerçeve sağlar. Avrupa Birliği’ndeki ekonomik faaliyetlerin en yaygın sınıflandırmasıdır.

NACE, birçok ülkede kullanılan ekonomik faaliyetlerin bir sınıflandırmasıdır. BM İstatistik Bölümü tarafından geliştirilen Merkezi Ürün Sınıflandırmasının güncellenmiş bir versiyonudur. NACE sınıflandırması, ekonomik faaliyetlerin diğer uluslararası sınıflandırmalarıyla zayıf karşılaştırılabilirlik sağladı. Ulusal ekonomiler uluslararası düzeyde giderek daha fazla bütünleştikçe, anlamlı ekonomik verilere olan ihtiyaç arttı. Bu nedenle, ülkeler arasında ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak için kullanılan istatistiksel araçların uyumlaştırılması önemli bir hedef haline gelmiştir.

Ekonomik verilerde uyumlaştırmanın değeri düşünülürken, araştırmacılar öncelikle fonksiyonel denkliği sağlamak ve aynı değişkenleri ölçmek için neyin gerekli olduğunu düşünmelidir. Ardından, veri toplamak için en iyi yönteme karar vermelidirler. İdeal durumda, tüm ülkeler aynı anket yöntemini kullanacak ve ülkeye özgü özelliklere yalnızca gerekli olduğunda izin verilecektir. Bu tamamlandığında, nihai uluslararası kategoriler geliştirilecektir. Girdi uyumlaştırma projeleri, tipik olarak, temel değişkenler için temel göstergeler geliştiren bir metodoloji grubunun kurulmasını içerir.

İstatistiksel çalışmanın amacı, açık bilgi ve nüfus verilerinin bir özetini sağlamaktır. Bu nedenle, bu tür işler için tanınmış bir sınıflandırma sistemi gereklidir. Farklı amaçlar için farklı sınıflandırmalar geliştirilmiştir. Dolayısıyla her ülkenin veri sınıflandırması farklıdır.

Avrupa Birliği’nin çok çeşitli ekonomik faaliyet sınıflandırmaları vardır. En belirgin örnekleri mesleklerin ve ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasıdır. Her meslek ve işletmenin kendi sınıflandırması vardır.

Uluslararası endüstriler ve ticaret verileri üzerine araştırma yapmak için uluslararası sınıflandırma şemaları gereklidir. Örneğin, imalat sektörlerinde ticaret verilerini hesaplamak ve raporlamak için ortak bir kod sistemi gereklidir. Bu amaçla çeşitli şemalar geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma, emtia ticareti verilerini uluslararası olarak karşılaştırmayı mümkün kılan Uyumlaştırılmış Sisteme dayanmaktadır. Uyumlaştırılmış Sistemler, ürünler, hizmetler ve faaliyetler için yazışma tabloları ve 1 veya 5 basamaklı kodlar sağlar.

NACE Rev. 2’nin kabul edilmesinden önce, Avrupa Topluluğunun kendi imalat sanayi sınıflandırması vardı. NICE sınıflandırması, maden çıkarma, enerji, imalat ve inşaat sektörlerini içeriyordu. Ayrıca, tüm ticaret ve ticaret dallarını içeriyordu. Ayrıca, hizmet ve ticari faaliyetler de dahil olmak üzere diğer endüstrileri kapsıyordu. Avrupa Topluluğu ayrıca, NACE Rev. 2 ve NACE Rev. 1.1’i tanıtarak ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırmasını uyumlu hale getirdi.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Avrupa Birliği Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock