sv

Diyalektik Nedir? Hegel ve Diyalektik Kavramı

164 Okunma — 20 Mayıs 2022 11:09
hegel Diyalektik Nedir? Hegel ve Diyalektik Kavramı

Diyalektik; doğal ve ruhsal tüm yaşam boyunca işleyen bir ilkedir. Diyalektik, aklın ve bildiğimiz şeylerin gelişimini yönlendiren, bilimsel ilerlemenin yaşayan ruhudur.

Diyalektik akıl da diyalektik dünyayı kavrayabilir ve böylece sorunların kökenini anlayamaz ve açıklayamaz. Çeşitli uygulamalarını tartışalım. Bu makale, Diyalektik hakkında en yaygın örneklerden bazılarını özetlemektedir.

Diyalektik; belirli bir konunun tartışma yoluyla analizidir ve katılımcılar arasında eşit bir statü gerektirir. Diyalektik; aynı zamanda eleştirel düşünmeyi gerektirir. Sürecin amacı, bir konunun üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanımına ulaşmak gibi görünse de, bu amaca tüm katılımcıların katılımı olmadan ulaşılamaz.

Diyalektik tartışma, gerçekliğin doğası gibi karmaşık konuların açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olabilir. Ancak diyalektik felsefeyle sınırlı olmak zorunda değildir.

Hegel’in diyalektiğini iki farklı şekilde yorumlamak mümkündür. Ders kitabı örneği, Varlık-Hiç-Olma’nın diyalektik bir an olduğunu ileri sürer. Bu, daha önce karşıt olan iki kavramı karşılaştırdığımız noktadır. Sonuçta hangi kavramı daha iyi anlamak istediğimize dair bir sonuca varıyoruz. Diyalektiğin neden bu kadar yararlı olduğunu açıklayan şey budur. Ancak yukarıdakilere ek olarak, diyalektik teori gerçek dünyaya da uygulanabilir.

Diyalektiğin ikinci ana tanımı, bir karşılaştırma ve karşıtlık sürecini içerir. Kendi-için-varlık kavramı, aynılık karakterini yakalayan daha üst düzey bir kavramdır. Bu anlamda diyalektik, “başka bir şey”in sınırlarını aşmamıza izin verir.

Diyalektiğin üçüncü tanımı, üçlü biçim fikriyle ilgilidir. Bir fikri tez ve antitez olarak tanımlar ve bunları sentezde birleştirir. Hegel’in diyalektiğinde bir kavram bir tezdir ve bir antitez bir antitezdir. Üçüncü tanım, diyalektik bir uğrağı açıklar. Bu ayrım hayati önem taşır, çünkü iki farklı fikri birbirinden ayıran şey budur.

Diyalektiğin sosyal ilişkilerdeki rolünü anladığımızda, bu sürecin insanların hayatlarını nasıl etkilediğini görmeye başlayabiliriz. Çelişki keyfi bir kavram değil, merkezi bir kavramdır. Çelişki, karşıtlar arasındaki dinamik bir etkileşimdir. Örneğin evlilik bağlamında, bir çift birlikte tatile gidebilir, ancak zamanlarını ayrı geçirirler. Bu sayede daha samimi bir ilişki kurabilirler.

Hegel’in diyalektik tanımı, onun tanımı ile Kant’ın tanımı arasında temel bir fark gerektirir. Hegel’in felsefesinin diyalektik karakteri, Kant’ın kendi kendini yöneten akıl nosyonuna dayanır. Kant, aklın nesnesinin dış fikirlerden ziyade zorunluluk tarafından yönlendirildiğini savundu.

Aklın diyalektik doğası, bir kavramın veya fikrin zorunluluk tarafından nasıl yönlendirilebileceğini anlamamıza izin veren diyalektiğin kilit bir özelliğidir.

Diyalektiğin amacı, mantıksal tartışmayı kullanarak anlamayı teşvik etmektir. Tartışma ve retorik ile birçok özelliği paylaşmasına rağmen, diyalektik akıl yürütme uzun süredir kullanılmaktadır.

Diyalektiğe diyalektik yöntem de denir. Antik Yunan kökenlidir ve çağlar boyunca gelişmiştir. Bununla birlikte, bazı diyalektiğin analitik kılığına girebileceğini, bu durumda tartışmanın yanlış sonuçlarla başlayıp kanıtlanamaz gerçeklerle sona erdiğini belirtmek önemlidir.

Diyalektik nedir?

diyalektik

Diyalektik, karşıt fikirleri ve gerçekleri tartma ve mantıksal sonuçlarla çürütme yöntemidir.

Diyalektik, üç bin yılı aşkın bir süredir insan kültürü ve felsefesindeki iki temel fikir arasındaki ilişkiyi araştırmak için kullanılmıştır. Birçok fikir ve sorunun köklerini ve batı felsefesinin dayanak noktasını keşfetme sürecidir. Terim, “konuşma” anlamına gelen Yunanca ve Latince dialektikos’tan türetilmiştir.

Diyalektiğin iki bölümü antitez ve tezdir. Sentez, iki kavram arasındaki karşıtlığın çözümünden oluşur ve diyalektik sonsuz bir süreçtir. Her sentez, kendisine bir başkası tarafından karşı çıkılan yeni bir tez yaratır. Süreç, yeni bir fikir doğana kadar durmadan tekrarlanır. Ancak diyalektik burada bitmiyor. Yeni fikirlerin doğmasına ve test edilmesine izin vererek sonsuza kadar devam eder.

Kant, insanların şeylerin nihai doğasını bilemeyeceklerini ve meseleleri ancak duyuları yoluyla bilebileceklerini savundu. Bu, diyalektiğin neden “illüzyon mantığı“, yani önermelerle entelektüel bir oyun olarak anıldığını açıklar. Hegel’in inanç diyalektiği, yalnızca Hıristiyan geleneğinde derinlere kök salmakla kalmaz, aynı zamanda modern düşünceyle de çok ilgilidir. Bu diyalektik dizisi, çağdaş Hıristiyanlığın çeşitli yönlerini örneklemektedir.

Hegel’in diyalektiği, çağdaş düşünceyi anlamak için önemli olan paradoksların uzlaştırılmasından oluşur. Diyalektik, statik bir kavramla başlayan, antitez, tez ve sentez boyunca ilerleyen ve sonunda ikisini bir araya getirerek tek, kucaklayan bir çözüm oluşturan üç aşamalı bir süreçtir.

Bu diyalektik, benliğin yabancılaşması ve yabancılaşmanın zihnin özgür bir ifadesi olarak kabul edilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Diyalektik fikrinin geniş bir uygulama alanı vardır. Felsefede diyalektik, ortak bir gerçeğe ulaşmak için iki rakip mantıksal argümanı kullanan bir argümantasyon yöntemine atıfta bulunabilir. En yaygın olarak felsefe ile ilişkilendirilir, ancak her türlü düşünceye uygulanabilir.

Diyalektik, günümüzde yaygın olarak kullanılmakla birlikte, fikirler arasındaki ilişkiyi ve bu fikirlerin sunulma biçimini tanımlamak için de kullanılmıştır. Batı düşüncesinin gelişimindeki rolü çok büyük olmuştur.

Çelişkiler genellikle birbirlerini olumsuzlarken aynı zamanda boyunduruk altına alınır. Bu eşzamanlı “hem ve” dinamiği, diyalektik gerilime yaşamını veren şeydir. Çelişkiler her zaman bir ilişkide sorun belirtisi değildir. Aslında, sürecin kaçınılmaz bir parçasıdırlar. Onları başkalarıyla ilişki kurmanın bir yolu olarak benimsemek, sağlıklı ve ödüllendirici ilişkiler geliştirmenin en tatmin edici yollarından biridir.

Marksist diyalektik, toplumsal hayatta merkezi bir rol oynayan çelişki fikrine dayanır. Marx ve takipçileri, sınıf mücadelesini, şehir ve kır arasındaki kadar, kol emeği ile kafa emeği arasındaki diyalektik bir karşıtlık olarak tanımladılar.

Diyalektik gelişme, niteliksel değişimden niceliksel değişime geçiş, bir ilk durum özelliğinin olumsuzlanması ve aynı durum özelliklerinin tekrarı da dahil olmak üzere, çelişkiye dayalı diğer kategoriler tarafından tanımlanır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Diyalektik Nedir? Hegel ve Diyalektik Kavramı

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock