sv

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi Nedir? Dolaşımdaki Para Arzı ve Para Birimi

188 Okunma — 13 Haziran 2022 15:19
dolasimda ki para Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi Nedir? Dolaşımdaki Para Arzı ve Para Birimi

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi; dolaşımdaki Para arzı ve Para birimi terimleriyle kafanız karıştıysa, açıklama için bu makaleyi okuyun. Dolaşımdaki para arzı ve bu terimlerin ne anlama geldiğini ve bir ekonominin gücüyle nasıl ilişkili olduklarını öğrenin. “Para arzı” terimi aslında bir ülke ekonomisinin tüm unsurlarını kapsayan bir şemsiye terimdir. Bir ekonomide dolaşımdaki toplam para miktarını ifade eder. Dolaşım hızı, ülkenin GSYİH’sini toplam para arzına bölerek ölçülebilir. Yüksek bir dolaşım hızı genellikle enflasyonun meydana geldiğini gösterir.

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi: Dolaşımdaki para

dolasimdaki para Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi Nedir? Dolaşımdaki Para Arzı ve Para Birimi

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi ve Bir ekonomide dolaşımdaki para miktarı toplumun nakit talebine bağlıdır. Merkez bankaları, talep yüksek olduğunda ek banknotlar ve madeni paralar çıkarır. Bu nakit akışı, dolaşımdaki para birimini şişirerek ekonomik bir patlamaya neden oldu. Nakit arzı dalgalanabilse de, dolaşımdaki artan bir para seviyesi genellikle ekonomi için iyi bir işarettir. Bu makale, dolaşımdaki para biriminin ekonomiyi nasıl etkilediğini ve nakitteki artış ve düşüşe neyin neden olduğunu tartışacaktır.

Rutin ve istisnai satın alımlar için nakit gereklidir. Günlük işlemlerin çoğu için elektronik fon transferi kullanılırken, fiziksel para birimi felaket zamanlarında daha faydalı olabilir. Yaygın alanlarda elektrik kesildiğinde, elektronik fonlara erişim zor olabilir veya kullanılamayabilir. Fiziki para, fonları anında ihtiyacı olanların eline verir ve varlık transferlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Dolaşımdaki nakdin büyük bir kısmı kayıt dışı ekonomi tarafından kullanılmaktadır. Bu terörle mücadele yöntemidir.

Ekonomistler para arzını yakından izliyor. Para arzının bir ölçüsü M1’dir. İtibari para, vadesiz mevduat ve mevduat sertifikalarını içerir. Daha büyük para arzının %18’inden oluşur ve en büyük likidite yüzdesini temsil eder. Ekonomi yılda ortalama %2 oranında büyürken, bu likidite seviyesi uzun vadede sürdürülebilir değil. Neyse ki, Federal Rezerv para arzını düzenleyerek bu sorunları aktif olarak ele alıyor.

Uzun vadede fiyatlara kolayca çevrilebilecek paraya sahip olmak daha faydalı olacaktır. Para piyasada kabul edildiği sürece, ekonominin gelişme olasılığı daha yüksektir. Yakın zamana kadar parayı daha kullanışlı hale getirebilecek tek şey fiziki faturalar ve madeni paralardı. Ama devir değişti! Dijital teknolojinin yükselişi ile para birimi dijital alana kaymıştır. Kripto para birimi, gelişmekte olan ülkeler için tercih edilen para birimi olmuştur.

Bir ekonomide para iki kategoriye ayrılabilir – dolaşımda olanlar ve olmayanlar. Merkez bankasının rezervleri banknot ve mevduattan, para birimi ise hazine bonoları ve diğer devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Hindistan örneğinde, hükümetin yeni 500 ve 1.000 rupi banknotları çıkarmasından sonra para biriminin GSYİH içindeki payı keskin bir şekilde düştü. Dolaşımda olmayan büyük miktarda para uluslararası ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi: Para arzı

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi; Federal Rezerv Bankası, ekonominin toplam para arzını çeşitli şekillerde rapor eder. Ekonomideki en basit para ölçüsü, dolaşımdaki para miktarı olan M1’dir. Para arzı, para birimine ek olarak, seyahat çekleri, tasarruf hesapları ve belirli bir miktarın altındaki vadeli mevduatları da içerir. Perakende para piyasası yatırım fonları ve kurumsal para fonları gibi diğer varlık türleri dahildir. M3 ölçüsü ayrıca ABD’de yerleşik kişilerin ABD bankalarının yabancı şubelerinde tuttukları eurodoları da içermektedir.

Para arzının büyük bir kısmı banka mevduatlarından gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde para arzının yaklaşık yüzde 80’i vadesiz mevduatlardan geliyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise para arzının büyük bir kısmını para birimi oluşturmaktadır, çünkü işlemlerin büyük bir yüzdesi nakit ödemeler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ekonomideki bu para oranı, iç fiyat düzeyindeki en etkili faktörlerden biridir. Ancak ekonomi için önemine rağmen özel sektör para arzını dolaylı olarak da etkilemektedir. Kredi vermenin yanı sıra bankalardan menkul kıymet satın alır.

Daha önce de belirtildiği gibi, ekonomideki para arzı, halk, bankalar ve para otoriteleri arasındaki etkileşimlerin bir fonksiyonudur. Para mevduat oranı C/D, rezerv mevduat oranı R/D ve para tabanı H ile ölçülür. ABD’de para arzı öncelikle banka mevduatlarından oluşur, ancak bazı ekonomistler likit varlıkları ve yakın parayı da içerir. Ancak genel olarak para tabanı, bir ekonomideki toplam para miktarı olarak tanımlanır.

Merkez bankaları ekonomideki para miktarını ve nasıl hesaplanacağını biliyor. Banka mevduatları paradır, ancak büyüklükleri bankaların rezerv oranlarına bağlıdır. Enflasyon oranını etkileyen bir diğer faktör de paranın hızıdır. Para yavaş hareket ediyorsa artan para arzının enflasyon üzerinde fazla bir etkisi olmayacaktır. Öte yandan, hız yüksekse, enflasyon oranı da artacaktır. Hem para arzı hem de hızın artmasıyla merkez bankaları enflasyonu kontrol edebilecek ve onu daha istikrarlı hale getirebilecek.

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi: Bir ülkede para arzı

Bir ülkedeki para arzı, dolaşımdaki para miktarının istatistiksel bir ölçüsüdür. Bu rakam merkez bankası tarafından yayınlanır ve genellikle iki haftada birdir. Varlıkların likiditesine dayalı olarak çeşitli para arzı ölçümleri vardır. Örneğin, bir cari hesaptaki para, sabit bir mevduattakinden daha likittir. Likidite, bir varlığın para olarak kullanılabilme kolaylığıdır.

Bir ülkede dolaşımdaki kağıt para miktarına genel olarak M1 denir. Diğer bileşenleri, yani bankalardaki vadeli mevduatlar ve döviz rezervleri, M3 para arzının bir parçası olarak kabul edilir. Bu farklı bileşenler, ekonomik değişiklikleri tahmin etmek için kullanılır ve işlevlerine göre sınıflandırılır. M1’de bir artış kaydedildiğinde, birçok kişinin yakın gelecekte çok sayıda işlem yapmayı planladığını gösterir.

Vadeli mevduatlar çek yoluyla çekilmeyebilir, ancak yine de bir değer deposu olarak hizmet ederler. Ayrıca vadeli mevduat, kişilerin bankalardan kredi alması için oldukça uygundur. Bu para daha sonra tahakkuk edecek herhangi bir faiz eksi herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Sonuç olarak M3, bir ülkenin para arzını ölçmenin popüler bir yolu haline geldi. Aslında, merhum Prof. Sukhamoy Chakravarty başkanlığındaki bir para reformu çalışma grubu tarafından önerildi.

Para arzı genişlemesinin bir başka kaynağı da hükümetin bütçe açığıdır. Hükümet, vergilendirmeyi artırmadan harcamaları artırabilir, bu da dolaşımdaki para miktarını artırır. Ancak, büyük miktarda likidite nedeniyle bu, sermayenin yanlış tahsis edilmesine ve varlık fiyatlarının hızla yükselmesine neden olabilir. Bu tür koşullar sonunda ekonomik durgunluğa yol açabilir. Uzun vadede para arzı üzerindeki etkiyi tahmin etmek çok zordur. Ancak borçlanma yoluyla finanse edilirse para arzı başlangıçtaki miktarın birçok katına çıkabilir.

Yüksek güçlü para miktarı da ölçülür. Güçlü para arzı ne kadar yüksek olursa, mal satın almak için o kadar fazla para gerekir. Enflasyon, para bolluğunun sonucudur. Ayrıca bir ülke için sağlıklı değil. Düşük fiyatlar sadece kısa vadede devam edecektir. Ancak, aşırı enflasyonun ekonomi üzerinde zararlı sonuçları olacaktır. Dolayısıyla, bir ülkenin maruz kaldığı para politikası maliyeti faiz oranıdır.

Bir ülke ekonomisinde para arzı

Federal Rezerv, bir ülke ekonomisinin para arzını kontrol eder. Açık piyasa işlemleri, Fed’in dolaşımdaki para miktarını artırmasına veya azaltmasına izin verir. Bu süreçte, ticari bankalar tarafından tutulan likit olmayan menkul kıymetleri merkez bankasında tutulan likit mevduatlara dönüştürür. Bu, bankacılık sisteminin likiditesini arttırır ve nihayetinde faiz oranını düşürür. Bu süreç kısmi rezerv bankacılığı olarak bilinir. Dolaşımdaki para miktarının arttığı ve paranın değerinin düştüğü bir çarpan etkisi yaratmaya yardımcı olur.

Bir ekonomide paranın üç farklı ölçüsü vardır. Birincisi, M1, paranın en dar görüşüdür. Anında likit para birimi ve kısıtlama olmaksızın kullanılabilen diğer varlıklardan oluşur. Çoğu nakit, seyahat çeki ve çek hesabı bakiyeleri M1’e dahildir. İkincisi, M2, çoğu tasarruf hesabını ve para piyasası hesabını ve değeri 100.000 ABD Dolarının altında olan CD’leri içerir.

Bir ülkenin ekonomisindeki para arzı, enflasyon ve nominal gayri safi yurtiçi hasıla dahil olmak üzere diğer birçok önemli ekonomik değişkenle yakın bir ilişkiye sahiptir. Tanınmış bir ekonomist olan Milton Friedman, bir ülkenin para arzının uzun vadeli ekonomik yolunu belirlediğini savundu. Tarihsel olarak, merkez bankaları para politikası kararlarına rehberlik etmek için para arzı ölçütlerini kullanmışlardır. Ancak günümüzde para arzı ile ekonomik göstergeler arasındaki ilişki değişmiştir.

Federal Rezerv, bir ülke ekonomisindeki para arzına ilişkin verileri aylık ve haftalık olarak yayınlar. Çoğu ekonomist M1 ve M2 para arzı ölçütlerini kullanır. M0, dolaşımdaki toplam kağıt para ve madeni para miktarını ölçer. M1 ölçüsü ayrıca büyük mevduat hesaplarını, para piyasası fonlarını ve Eurodollar mevduatını da içerir. İkinci ölçü olan M2, tüm para piyasası mevduatlarını, perakende para yatırım fonlarını ve 100.000 ABD Dolarının altındaki değere sahip küçük vadeli mevduatları içerir.

Devlet çeşitli yollarla para arzını artırabilir. Ekonomiyi canlandırmak için dolaşımdaki para miktarını artırabilir veya azaltabilir. Açık piyasa işlemleri, devletin kendi yatırımları ve devlet alımları para arzını artırır. Bu yöntemler likiditeyi artırır ve faiz oranlarını düşürür. Ayrıca, faiz oranlarının düşürülmesi yatırımları artırır. Bir ülke ekonomisinde para arzındaki artış, genellikle ekonominin performansında ve iş çevrimlerinin başlangıcında belirleyici bir faktördür.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Dolaşım Anlamına Gelen Ekonomi Terimi Nedir? Dolaşımdaki Para Arzı ve Para Birimi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock