sv

Masal Nedir? Masal ve Fabl Arasındaki Farklar Nelerdir?

237 Okunma — 28 Mayıs 2022 10:08
fdgadfgadfg Masal Nedir? Masal ve Fabl Arasındaki Farklar Nelerdir?

Masal, hayvanlar tarafından ahlaki bir ders vermek için anlatılan bir hikayedir. Masal türü, opüler bir edebiyat biçimidir ve birçok kültür tarafından kullanılır.

Masallar mesajları basit bir şekilde iletir ve bazen filme uyarlanır. Birçok masal çeşidi vardır ve bu makalede bazı örnekleri inceleyeceğiz.

Masallardaki Karakterler Hayvanlardır

Masallarda karakterler genellikle hayvanlardır. Bu hayvanlar genellikle akıl yürütme veya konuşma gibi antropomorfik özelliklere sahiptir. En ünlü masallar Ezop tarafından yazılmıştır ve onun hikayeleri insanlarla hayvanlar arasındaki sosyal etkileşimleri vurgular.

Bu hikayeler alegori olarak kabul edilir, çünkü karakterler sadece hayal ürünüdür ve izleyici onları insan doğasının sembolleri olarak algılamaya bırakılır.

Masallarda, ilahi benzetmelerinin aksine, masalların insan olmayan kahramanları vardır. Hayvanlar, bitkiler, kayalar, çiçekler veya çaydanlıklar olabilirler. Ana karakter, bu insan olmayan karakterlerden bir ahlak öğrenir.

Bu hikayeler genellikle birbirleriyle etkileşime giren, zekalarını ve karakterlerini gösteren hayvanları içerir. Yüzyıllar boyunca masallar edebiyatı ve çocukları etkilemeye devam etti.

Masallar, halk edebiyatının en yaygın biçimleri arasındadır ve yazının ilk günlerine kadar uzanır.

Masallar genellikle eski kültürlere dayanır. Masalları genellikle ahlaki içerikli kısa hikayelerdir. Birçok masal çocuklara karakterler aracılığıyla bir ders verir.

Masallar, gerçek olaylara dayanmazlar, ancak genellikle hayvanları, bitkileri veya efsanevi yaratıkları tasvir ederler. Bu karakterler genellikle insanlaştırılmıştır ve benzersiz düşünme biçimlerine sahiptir. Örneğin; bir toprak kap kırılmaktan korktuğunu söyleyebilir.

Bir masal komik, hicivli veya ahlaki bir hikaye olabilir. Hayvanlar birincil karakterler olsa da, genellikle insan niteliklerine sahiptirler. Birçok masal aynı zamanda çocuklara insan davranışlarını öğretmek içindir ve genellikle ahlaki bir ders içerir.

Hikaye hem çocuklar hem de yetişkinler için ahlaki bir ders olabilir. Ancak, masalların her zaman mutlu sonla bitmediğini belirtmek önemlidir.

Fabllarda Ahlaki Dersler Basit Bir Şekilde İletilir

poigip Masal Nedir? Masal ve Fabl Arasındaki Farklar Nelerdir?

Fabllar, ahlaki dersin basit bir hikaye yoluyla aktarıldığı klasik bir hikaye anlatımı türüdür. Bu masallar genellikle çocuklar tarafından, genellikle hayvanlarla ilgili hikayeler şeklinde anlatılır. Kısa ya da uzun olabilirler, ancak her zaman bir ahlakları vardır.

Masallar birçok şekilde yorumlanabilir. Bazı masallar basit bir hikaye olabilirken, diğerleri daha karmaşıktır.

Fabllar, Yunan oyunlarına ve epik şiire benzer bir amaca sahiptir. Seyircinin seçimlerinden ve hatalarından ders çıkarabilmesi için kurgusal karakterlere ve eylemlerine veya eylemsizliklerine örnekler sunarlar.

Raaflaub’a göre, Homeros’un destanları aynı amaca hizmet etti, ancak kitleler tarafından erişilebilirdi. Negatif davranışların sonuçlarını göstermeye yardımcı oldular ve onları hem seçkinler hem de sıradan insanlar için önemli hale getirdiler.

Bir masal, karakterleri aracılığıyla aktarılan basit ahlaki dersler içerir. Tarih boyunca masallar, genellikle tek bir karakterin yaşamları aracılığıyla ahlaki dersler vermek için kullanılmıştır.

Çoğu masal doğada dinidir. Örneğin; zengin adam ve fakir lazarus’un hikayesi bize hayırseverliğin hayatımızdaki önemini öğretir. Zengin adam Cehenneme mahkum edildi, Lazarus’un Cennete girmesine izin verildi.

Masal, ahlaki bir ders veren kısa, kurgusal bir hikayedir. Sözlü hikaye anlatımı geleneklerinden kaynaklanmıştır ve yüzyıllardır ahlaki dersleri iletmek için kullanılmıştır. Masal başlı başına bir tür oluşturur ve fantezinin bir alt türü olarak kabul edilir.

Masalın basit biçimi, onu ahlaki mesajları paylaşmak için güçlü bir araç haline getirir. En karmaşık ahlaki dersler bile genellikle ilgi çekici, akılda kalıcı bir karaktere sahip basit hikayeler aracılığıyla iletilir.

Bir masalın çeşitli temaları olabilir. Masallarda konuşan hayvanlar yaygın olmasa da şiddet yaygındır. Şiddet içeren masallar genellikle grafiktir. Çocuklara ahlaki bir ders vermek için şiddet gerekliyse, bu iyi bir seçim olabilir.

Çocuklar bu hikayelerden öğreneceklerdir. Her duruma hazırlıklı olmanın ve bireyselliği benimsemenin önemi, masallarda öğrenilen ahlaki derslerden sadece birkaçıdır.

Fabl Çeşitleri

rfgfdgadfg Masal Nedir? Masal ve Fabl Arasındaki Farklar Nelerdir?

Fabl çeşitleri, genellikle bir karakterin son sözleriyle biten, ahlaki içerikli kısa öykülerdir. Çoğu zaman, bu doruk noktası olan an, minyatür diyaloğun dramatik inceliğine işaret eden epigramatik bir aforizma ile tanımlanır.

“Domuz ve Koyun” masalı, bir masalın sonunun dramatik inceliğini gösterir. Hem olay örgüsü hem de son insan deneyiminin bir ürünü olduğu için klasik bir masal örneğidir.

Masallar tipik olarak insan davranışları ve diğer canlılarla etkileşimleri hakkındadır. Hayatın rekabetçi doğasını ve onu yöneten güç yapılarını tasvir ederler. Bazı durumlarda, anlatıcı karakterlerin kendilerini temsil eder. Bazıları tarihsel durumlardan uyarlanmıştır.

Ezop masalları insanların hayvanlarla etkileşimine odaklanırken, kurt masalları insan dünyasının rekabetçi doğasını vurgular. Örneğin, tilkiler kurnazlıkla karakterize edilir ve kurtlar acımasız davranışlar sergiler. Bu iki özellik, onların otorite ve adalet kısıtlamalarından kaçınmalarını sağlar.

Ezopik gelenek geçen yüzyılda gelişmiştir. Birçok örnekte, modern fabulistler geleneksel atalarıyla aynı nedenlerle bir hikaye anlatmazlar, bunun yerine daha önceki anlatı biçimlerinin yanlış olduğunu gösterirler. James Thurber, geleneksel özdeyişlerini çarpıtarak klasik Ezop masallarının parodisini yaptı. Örneğin; tavşan ve kaplumbağa hikayesi buna bir örnektir.

Hayvan masalları en yaygın olanıdır ve hayvanlarla insanlar arasında ilişkiler kurar. Öte yandan insan masallarının insan kahramanları vardır. Sonuç olarak, insan kahramanlar genellikle insanların üstesinden gelemeyeceği zorluklarla karşı karşıya kalır.

Bununla birlikte, bu hikayeler genellikle modern toplum için geçerli olan ahlaki değerlere sahiptir. Bu onları mükemmel bir edebi kaynak yapar. Ayrıca okuyucunun düşünmesini, yansıtmasını ve sonuçlar çıkarmasını sağlayabilir. Ancak farklı türde masallar vardır.

Henryson’ın kıvırcık saçlı bir fabulisti dahil etmesi aynı zamanda on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda rekabet halindeki metinsel otorite anlayışları arasında büyüyen çatışmanın bir işaretidir. Hem görsel hem de metinsel masal külliyatı sahiplenmeye açıkken, ansiklopedilerin ve masal koleksiyonlarının birikim süreci, editöryal aygıtın gelişimini gerektiriyordu.

Masallarda bir zamanlar yaygın bir uygulama olan bu remiksleme uygulaması, fikri mülkiyet haklarının yaygınlaşmasına da olanak sağlamıştır. Bazı açılardan, bu süreç neo-Aesopic bir şirketin ortaya çıkmasına neden oldu.

Masal Örnekleri Nelerdir?

Birçok farklı türde masal vardır, ancak en yaygın olanı hayvanlar, insanlar ve hatta tanrılar arasında ilişkiler kuran hayvan masallarıdır. Ekşi üzüm deyiminin çıkış noktası tilki ve üzüm masalı, aslan fare masalı ise aslanın fareyi yakalama hikayesidir.

Her iki masal da öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini uygulamalarına izin veren harika öğretim araçlarıdır.

Ezop, yazılarına masalları dahil eden eski bir Yunan hikaye anlatıcısıydı. Masalları genellikle sosyal etkileşimlerle ilgilidir ve genellikle hicivlidir. Bir örnek, güçlü bir hayvanı güçsüz birinin hayatını kurtaran aslan ve fare masalı. Fare aslanı kurtarır ve yarışı kazanır ve tavşan daha iyi bir insan olmayı öğrenir.

Çocuklar için birçok çocuk masalı yazılır. İyi ve kötü davranış örnekleri aracılığıyla iyi ve kötü gibi dersler vermek için fantezi karakterlerini kullanırlar.

Aynı zamanda, hayatın imtihanlarını ve sıkıntılarını vurgulayarak izleyicilere insan doğası hakkında bilgi verirler. Sadeliklerine rağmen, masallar genellikle derin kültürel ve felsefi öneme sahiptir.

Bazı masallar çocuklara yönelikken, bazıları geniş bir kitleye hitap ediyor. Kim için yazılmış olursa olsun, masallar ahlak dersleri vermede ve kültürü yorumlamada değerli bir araçtır.

Masallar, hikaye anlatmak için antropomorfik hayvanları ve bitkileri kullanan ahlaki dersler içeren hikayelerdir. Düzyazı veya şiirle yazılırlar ve genellikle hayvanları ana karakterler olarak kullanan çok çeşitli karakterler kullanırlar.

Masallar hem nesir hem de şiir olarak yazılabilirken, genellikle insan gibi düşünen ve davranan antropomorfik karakterlere sahiptirler. Benzerliklerine rağmen, masallar birkaç yönden benzetmelerden farklıdır.

Masallarda genellikle konuşan bir kurbağa gibi insan olmayan karakterler bulunur. Meseller daha gerçekçi hikayeler olsa da, masallar değildir.

Masallar genellikle mizahi ve bir ders veya ahlaki örnek gösterebilir. Bu nedenle, genellikle gerçekçi olmayan hikayeler olarak sınıflandırılırlar. Ve ahlaki bir mesajları olsa da, birçoğunun tuhaf olduğu düşünülüyor. Tarih boyunca pek çok masal örneği vardır, bu nedenle hangi hikayelere daha aşina olduğunuzu görmek için bu türü keşfetmeye değer.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Masal Nedir? Masal ve Fabl Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock